İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Batılı A.Ş sahip olduğu değerler ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır.

Batılı A.Ş insan kaynakları yönetiminin hedefi; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Batılı A.Ş İK politikası ve uygulamaları; şirketin ve markaların iş stratejilerine uygun şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

Batılı A.Ş İnsan Kaynakları vizyonu; stratejik hedeflere odaklanan, ölçülebilir sistemler kurarak motivasyonu sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, çalışanların potansiyel performanslarını ortaya çıkaran, yasalara saygılı, sektörünün tercih edilir firması olmaktır.

Hayallerimizi birlikte hayata geçireceğimiz iş arkadaşlarımızda her şeyden önce “YETKİNLİK” arıyoruz ve yetkinliği şöyle tanımlıyoruz;

  • – Sonuç odaklı
  • – Müşteri Odaklı
  • – Değişime Uyumlu
  • – Yaratıcı
  • – İletişim ve işbirliğine inanan